china crypto exchange ban top crypto market exchanges bitcoin trading platform reddit how many people have invested in bitcoin

Kas ir finanses?

Kas ir finanses? Ar ko finanses atšķiras no naudas? Vai jūs varat konkrēti atbildēt uz šiem jautājumiem? Daudzi cilvēki noteikti nezina atšķirību, minstinās ar atbildi vai arī šos abus jēdzienus novienādo, kaut gan, īstenībā, abi šie jēdzieni ir atšķirīgi. Ko tad nozīmē vārds finanses, ja mēs runājam pavisam vienkāršā valodā? Mēs pacentīsimies dot jums tādu atbildi, kuru jūs būtu spējīgs atcerēties uz visiem laikiem un lai saprastu par ko iet runa, ja dzirdat izskanam šo vārdu. Protams, ka tas neattiecas uz tiem cilvēkiem, kuriem ar šiem vārdiem ir saskaršanās ikdienā.

Tātad, ja mēs ielūkosimies vārdnīcā, tad atradīsim aptuveni tādu skaidrojumu:

Finanses ir komplicētas ekonomiskās attiecības, kuras rodas dažādu naudas fondu formēšanas, sadalīšanas un izmantošanas laikā.

Jau izlasot šo definīciju, mēs redzam, ka jēdziens finanses ir daudz plašāks par “jēdzienu nauda”: no naudas formējas naudas fondi un tieši tad, kad tie formējas, sadalās un tos sāk izmantot – rodas finanses.

Bet, lai vieglāk varētu atcerēties, tad pavisam vienkāršiem vārdiem, kas ir finanses, var pateikt tā:

Finanses ir nauda kustībā.

Atcerieties to, tāpēc, ka balstoties uz šo skaidrojumu, tiek būvēta jebkura finanšu sistēma gan pasaules mērogā, gan konkrētas valsts ietvaros, gan saimniecības, gan ģimenes ietvaros, kā arī katram cilvēkam.

Kamēr naudas vienības tiek vienkārši pelnītas un tērētas – tā ir nauda. Tiklīdz, tās sāk formēties naudas fondos, tiek sadalītas, uzskaitītas un virzītas, tā uzreiz pārvēršas par finansēm.

Mēs visi bieži dzirdam vārdus “pasaules finanšu sistēma”, “valsts finanses”, “finansiālie uzņēmumi’, u. t.t., ievērojiet, ka runa nenotiek par naudu, bet tieši par finansēm, tas nozīmē, par naudu, kura visu laiku atrodas kustībā un kura visu laiku tiek sadalīta.

Ja valsts un uzņēmumi, darbotos vienkārši ar naudu, nevis ar finansēm – tie vienkārši nevarētu eksistēt. Piemēram, iedomājieties valsti, kurā haotiski ienāk nauda un kura haotiski tiek arī iztērēta, vai tāda valsts būs spējīga eksistēt ilgu laiku? Tieši tāpēc, ir radusies nepieciešamība finansēs, finanšu sistēmā un lielajā daudzumā finanšu darbinieku, ekonomistu un grāmatvežu, kuri formē šo sistēmu un vada to.

Katrā valstī, katrā uzņēmumā, katram atsevišķam subjektam ir savi naudas fondi, kuros tiek sadalīta ienākošā nauda, kura tur uzkrājas un tiek iztērēta pēc vajadzības, konkrētiem mērķiem. Tieši finanses, ļauj eksistēt, izpildīt savas funkcijas un pat nopelnīt peļņu. Bet šī peļņa, savukārt, iztērēta ne tikai esošajām vajadzībām, bet tiek novirzīta arī tālākai modernizācijai, pilnveidošanai un izaugsmei.

Tagad, kad jūs zināt, kas ir finanses, es jums iesaku, pielietot šo jēdzienu sev un savai ģimenei. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jums tagad ir jābūt nevis naudai, bet personīgajām finansēm, tas ir tas, ko jūs papildināsiet, sadalīsiet pa fondiem, uzskaitīsiet, krāsiet un lietosiet pēc saviem ieskatiem.

Tad, kad jūs pret naudu sāksiet izturēties, kā pret finansēm, jūsu pieeja ģimenes budžeta papildināšanai un tērēšanai izmainīsies, tas kļūs daudz zinošāks un labāk apdomāts un tas nozīmē, ka jūsu finansiālais stāvoklis sāks uzlaboties.

Kāpēc tā notiks?

Tāpēc, ka sāks veidoties naudas fondi, bet tas nozīmē, ka situācijas, kad jums nepietiek naudas kaut kam svarīgam un nepieciešam, manāmi samazināsies.

Jūs vienmēr skaidri un konkrēti redzēsiet, no kurienes nāk un uz kurieni aiziet jūsu nauda, tas ļaus jums koriģēt un regulēt šos virzienus.

Jūs vadīsiet un pārvaldīsiet savu naudu, nevis būsiet no tās atkarīgs.