Kapitāls un tā piesaiste

Kapitāls ir visas lietas, kas ir nepieciešamas lai izveidotu kādu produktu vai pakalpojumu izņemto darbaspēku. 21. gadsimtā, lai kaut ko varētu ražot ir nepieciešams kapitāls un parasti kapitāls tiek novērtēts tieši naudas izteiksme’, bet patiesībā kapitāls var būt gan zeme, gan tehnoloģijas, gan enerģija gan citas lietas, ko iespējams pirkt un pārdot. Pēc tam, kad kapitāls tiek savienots kopā ar darbaspēku tad arī tiek veidots kāds produkts vai pakalpojums.

Piemērs:

Par piemēru ņemsim vienkāršu fermas biznesu, kur kapitāls, kas ir vajadzīgs ir zeme ( gan ēdiena audzēšanai gan ēgu būve), ēkas, govis, tehnoloģijas piena slaukšanai un automašīnas, aka ūdens ieguvei, un arī enerģija gan saules formātā zāles audzēšanai gan arī degvielas formātā automašīnām un traktoriem kā arī ēdiena formātā cilvēkiem. Un tad ir vajadzīgs arī darbaspēks, kas tad visu šo kapitālu izmantos, lai radītu pienu. Piemēram, pieņemsim, ka viss kapitāls, kas nepieciešams mazas govju saimniecības uzturēšanai ir 100 tūkstoši Eiro. Bet gadā no šādas saimniecības tiek iegūti 10 tūkstoši Eiro apgrozījums. No šiem 10 tūkstošiem 9 tūkstoši Eiro tiek iztērēti algās un jauna kapitāla iegādei, kas paliek 1 tūkstoti, kā peļņu. Tas nozīmē, ka no sākuma kapitāla 100 tūkstošiem tika iegūts 1 tūkstotis peļņa, kas ir tikai 1% kapitāla atdeve, bet jāņem vērā arī, ka no šiem 9 tūkstošiem kas tika iegūti daļa arī tika ieguldīta jauna kapitāla iegādei, tāpēc nākamajā gadā kopējais kapitāla apjoms būs lielāks.

Šeit tad arī ir redzams, primitīvs veids, kā kapitāls var radīt peļņu nostrādinot darbiniekus un tiem maksājot algas. Bet, piemērā, dotais 1% kapitāla atdevei ir ļoti maza un parasti patiesā atdeve būs daudz lielāka un arī parasti šī atdeve tiek sagaidīta lielāka, jo 1% pat nespēj nosegt inflācijas apjomu. Piemēram, akciju tirgū vidējā kapitāla atdeve to ieguldot kompāniju akcijās ir aptuveni 10% gadā, bet tā, kā akciju tirgus ir nestabils tā šeit var būt visai ievērojamas svārstības.

Kapitāls ir galvenais mūsdienu ierocis uzņēmēju rokās, jo bez kapitāla ir ļoti grūti uzsākt jebkādu uzņēmējdarbību, jo pat visvienkāršākajai mājas lapas veidošanai ir vajadzīgi datori, ko jāizmanto darbiniekiem, ir vajadzīgas telpas, kur veidot biznesu un arī elektrība, ko izmantos šie datori. Tieši tāpēc arī lai nodibinātu uzņēmumu mūsu valstī ir vajadzīgs pamatkapitāls, kura apjoms ir 2800 Eiro, kas ir ar likumu noteikts skaitlis. Lai gan liekas, ka šie 2800 Eiro ir liels naudas apjoms, patiesībā tā ir ļoti maza naudas summa, jo tajā tad arī ir jāietilpst visām lietām, kas nepieciešamas uzņēmuma uzsākšanai, kas nebūt nav lētas. Tieši tāpēc arī uzņēmēji nereti izvēlas piesaistīt papildus kapitālu no ārienes, vai tas būtu investīciju vai kredītu veidā, lai būtu iesējams uzsākt uzņēmējdarbību un pēc tam šo kapitālu vai arī daļu no peļņas atdot šiem kapitāla investoriem.