bitcoin investment strategy 2018 ai crypto exchange singapore crypto exchange regulation is bitcoin a worthwhile investment crypto compare exchanges what is the current exchange rate of bitcoins

Ģimenes budžeta plānošana: izdevumu optimizācijas metodes

Daudzi jauni cilvēki, kuri ir tikko izveidojuši ģimeni, saskaras ar daudziem finansiālajiem jautājumiem, viņiem nav pieredzes, kā pareizi tērēt naudu, kā sakārtot ģimenes budžetu. Šis jautājums interesē ne tikai jaunās ģimenes, bet arī tās ģimenes, kuras ir nonākušas finansiālajās grūtības vai arī tās, kuras grib uzlabot savu materiālo stāvokli.

Mēs visi labi saprotam, ka ģimenes finansiālais stāvoklis ir atkarīgs ne tikai no ienākumiem, bet arī no izdevumiem, tāpēc, lai to nostiprinātu un uzlabotu, vajag vienlaicīgi strādāt gan pie ienākumu palielināšanas, gan pie izdevumu optimizācijas.
4 aplokšņu likums. Šī metodes būtība ir pavisam vienkārša: visi ģimenes izdevumi, tiek sadalīti divās kategorijās:

 • Pastāvīgie
 • Nepastāvīgie

Plānojot ģimenes budžetu, ar 4 aplokšņu metodi, vispirms tiek piešķirti līdzekļi pastāvīgajiem izdevumiem, bet tos līdzekļus, kuri paliek pāri, sadala uz 4 aploksnēm, pa vienai aploksnei katru nedēļu nepastāvīgie izdevumiem. Līdz jaunās nedēļas sākumam, atvērt nākamās nedēļas aploksni, ir stingi aizliegts.

Tāda optimizācijas metode, ļauj nostiprināt finansiālo disciplīnu, iemāca ģimeni dzīvot tā, ka tai vienmēr pietiek līdzekļu pastāvīgajiem maksājumiem.

Izdevumu optimizācija, atkarībā no svarīguma un steidzamības pakāpes

Šis ģimenes budžeta plānošanas veids, paredz visus izdevumus iedalīt divās kategorijās:

Pēc steidzamības pakāpes:

 • Steidzamie
 • Ne visai steidzamie
 • Nesteidzamie

Pēc svarīguma pakāpes:

 • Svarīgi
 • Ne visai svarīgie
 • Nesvarīgie

Ņemot vērā, šo kritēriju salikumu, tiek izveidota izdevumi optimizācijas tabula un katra nākamā izdevumu grupa tiek apmaksāta tikai tad, kad pilnībā ir apmaksāta iepriekšējā izdevumu grupa. Tātad, pirmkārt, tik apmaksāti visi steidzamie un svarīgie izdevumi, tad ne tik steidzamie un svarīgie izdevumi un tikai tad, nesteidzamie un nesvarīgie izdevumi.

Izdevumu optimizācija, atkarībā no to lieluma

Šī metode, ir viena, no vislabāk saprotamajām ģimenes budžeta plānošanas metodēm, jo piedāvā visus ģimenes izdevumus sadalīt ļoti vienkāršā veidā:

 • Lielie izdevumi
 • Vidējie izdevumi
 • Mazie izdevumi

Katra ģimene pati var noteikt nepieciešamo līmeni, pēc kura viņa izdevumus pieskaitīs pie vienas, no šīm kategorijām. Piemēram, izdevumus, kuri ir lielāki par 30% no ikmēneša ieņēmumiem, var uzskatīt par lieliem, tos kuri ir no 5 – 30%, par vidējiem, bet tos, kuri ir mazāki par 5% – par maziem.

Plānojot ģimenes budžetu, pirmām kārtām, līdzekļi tiek piešķirti lielo izdevumu apmaksai, pēc tam vidējo izdevumu apmaksai un tikai pēc tam, mazo izdevumu apmaksai.

Šai optimizācijas metodei, ir viens liels trūkums, tā neparedz svarīgos maksājumus, jo kādreiz maksājums, kurš ir mazāks par 5%, var būt daudz svarīgāks par to maksājumu, kurš ir virs 30%, bet jums tam vienkārši nepietiks naudas.

Ģimenes budžeta plānošana gadam

Šo metodi var izmantot kopā ar ģimenes budžeta ikmēneša plānošanu. Tas darās tā, ģimenes gada ieņēmumi, tiek sadalīti pēc šāda principa:

 • Maksājumi, kurus veic katru gadu.
 • Maksājumi, kurus veic katru mēnesi.
 • Maksājumi, kurus veic katru sezonu.

Spontānie maksājumi

Pie maksājumiem, kurus veic katru gadu, mēs attiecinām tos maksājumus, kuru nepieciešams apmaksāt ir vienreiz gadā, piemēram, tie var būt kādi nodokļi vai izdevumi, kuri ir saistīti ar atvaļinājumu un ceļošanu. Pie ikmēneša maksājumiem, noteikti pieskaitām klāt komunālos maksājumus, ja īrējat dzīvokli, tad – tad īres maksu, kredītu apmaksu, ja tādi ir, u. t. t. Atsevišķi tiek izcelti sezonas maksājumi, piemēram, sezonas apģērbu un apavu iegādāšanās, automašīnas riepu maiņa uz ziemas riepām, pēc tam atpakaļ uz vasaras riepām, sezonas izdevumi, kuri ir saistīti ar mazdārziņa uzturēšanu un kopšanu, u.t. t.

Ilgtermiņā plānojot ģimenes budžetu, vajag ņemt vērā nepieciešamību apmaksāt katra gada vai katras sezonas maksājumus, kuri ir ļoti lieli un kuriem naudu vajag krāt visa gada garumā.

Cerams, ka kāds no šiem izdevumu optimizācijas veidiem derēs arī jums un jūsu ģimenei. Ja tomēr, neviena no šīm metodēm jums neder, jūs varat internetā apskatīties citus variantus un sameklēt to, kas būs piemērots, tieši jums.