current bitcoin exchange rate usd crypto trade calls with crypto jay bitcoin trader betrouwbaar exchange monero for bitcoin monero to bitcoin exchange rate

4 cilvēka finansiālā stāvokļa veidi

Daudzi no mums saprot, no kā ir atkarīgs cilvēka finansiālais stāvoklis un kā tiek veidos personīgais budžets. Bet tagad, pacentīsimies noskaidrot, kāds tad var būt cilvēka finansiālais stāvoklis. Tātad, cilvēkam var būt 4 finansiālie stāvokļi, no tiem divi atrodas, aiz tā sauktās nabadzības robežas.

  • Finansiālā bedre. Izdevumi lielāki par ienākumiem.
  • Finansiālā nestabilitāte. Izdevumi un ienākumi ir vienādi.
  • Finansiālā stabilitāte. Ieņēmumi lielāki par izdevumiem.
  • Finansiālā neatkarība. Ieņēmumi ir vairākas reizes lielāki par izdevumiem.

 

Finansiālā bedre un finansiālā nestabilitāte, liecina par to, ka jūs dzīvojat zem nabadzības robežas. Tagad apskatīsim sīkāk, katru no šiem stāvokļiem.

Finansiālā bedre

Tā ir viszemākā, cilvēka finansiālā stāvokļa pakāpe, kuru var raksturot pavisam vienkāršiem vārdiem – cilvēka izdevumi pārsniedz viņa ienākumus. Šī plaisa rada parādus un liecina par to, ka cilvēkam nav naudas rezervju un uzkrājumu.
Ja cilvēks, kurš atrodas finansiālajā bedrē, mēģina atdot savus parādus izmantojot līdzekļus, kurus aizņemas, viņš savu finansiālo bedri, rok vēl dziļāku. Izmainīt šo stāvokli var tikai stingra, personīgo finanšu kontrole, kā arī izdevumu samazināšana un jaunu, ienākumu avotu, atrašana.

Finansiālā nestabilitāte

Finansiālā nestabilitāte ir tāds cilvēka finansiālais stāvoklis, kurā viņa ienākumi, ir tikpat lieli, kā izdevumi. Atrodoties finansiālās nestabilitātes stāvoklī, cilvēks, iztērē tikpat daudz naudas, cik nopelna, viņam nav naudas rezervju un naudas uzkrājumu.

Šajā gadījumā, jebkura, neparedzēti gadījusies situācija, vai mudināt cilvēku aizņemties naudu, bet tiklīdz, cilvēks aizņemsies naudu, viņš uzreiz nokļūs vēl zemākā līmenī – finansiālajā bedrē. Šajā stāvoklī, vārds “nestabilitāte”, runā par sevi, cilvēkam, it kā pietiek ieņēmumu, lai segtu izdevumus, bet nekas pāri nepaliek, tāpēc, tāds stāvoklis ir ļoti mainīgs un nedrošs.

Ņemot vērā statistikas datus un pieredzi, darbā ar cilvēkiem, varam spriest, ka mūsu valsts iedzīvotāji, atrodas tieši šajā stāvoklī – finansiālajā nestabilitātē.

Finansiālā stabilitāte

Finansiālā stabilitāte ir stāvoklis, kurā cilvēka ieņēmumi ir augstāki par cilvēka izdevumiem. Sekas, šādai situācijai – cilvēkam nav parādu, ir naudas rezerves un naudas uzkrājumi.

Finansiālā stabilitāte atrodas virs nabadzības robežas, tāpēc, ka naudas rezerves un uzkrājumi, ļauj atrisināt jebkuru, neparedzētu situāciju (pat ieņēmuma avotu pazaudēšanu) bez finansiālām problēmām. Turklāt, ja ieņēmumi ir augstāki par izdevumiem, tas ļauj jums regulāri palielināt gan naudas rezerves, gan naudas uzkrājumus, veidot kapitālu. Tāpēc, no šī stāvokļa nokļūt finansiālās nestabilitātes stāvoklī, ir gandrīz neiespējami. Ja cilvēks, ir ticis pāri nabadzības slieksnim, tad ir ļoti maza varbūtība, ka viņš tur nokļūs atkal.

Mazliet par ieņēmumiem. Kā jau jūs pamanījāt, zem nabadzības robežas atrodas tie cilvēki, kuru ienākumus sastāda, tikai aktīvie ieņēmumi, t. i. viņu ieņēmumi ir atkarīgi no viņu aktivitātes, piemēram, darba alga par padarīto darbu. Finansiālās stabilitātes stāvoklī, cilvēkam jau parādās ari pasīvie ienākumi, kuri nav atkarīgi no darba rezultātiem, piemēram, procenti no depozītiem.

Finansiālā neatkarība

Finansiālā neatkarība jeb finansiālā brīvība – tas ir visaugstākais, cilvēka finansiālais stāvoklis. Tā nosaukums liecina par to, ka cilvēks nav atkarīgs no naudas. Finansiāli neatkarīga cilvēka ienākumi vairākas reizes pārsniedz viņa izdevumus. Finansiālā neatkarība no finansiālās stabilitātes atšķiras ar diviem, svarīgiem faktoriem:

Ienākumi pārsvarā ir pasīvie

Izņemot naudas rezerves un naudas uzkrājumus, eksistē kapitāls, kurš nodrošina, šos pasīvos ieņēmumus. Cilvēkam, kurš atrodas finansiālās neatkarības stāvoklī, vairāk nav vajadzības nodarboties ar aktīvo darbību, viņš var strādāt tikai tad, ja pats to vēlās, bet ne jau naudas dēļ. Tāds cilvēks, saņem pasīvos ienākumus no vairākiem avotiem, tāpēc, varbūtība, ka viņš atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī, ir gandrīz neiespējama. Ja cilvēks ir veicis ceļu līdz finansiālajai brīvībai, tad viņš šo stāvokli saglabās uz visu atlikušo mūžu.

Tieši tāpēc, šis jautājums, kā sasniegt finansiālo brīvību, interesē tik daudzus cilvēkus. Bet, kā jau jūs redzat, no finansiālās bedres stāvokļa nav iespējams uzreiz nokļūt pie finansiālās brīvības. Ceļš, pie finansiālās neatkarības ir garš, darbietilpīgs process, kurš prasa pamatīgu piepūli.